+381(21)6040-505 info@viljuskari-jovic.rs

PRODATO!

LINDE E16-02

(SERIJA 335)

Godina proizvodnje: 2005.

Nosivost (kg): 1600

Visina dizanja (mm): 3200 (STD)

Građevinska visina (mm): 2100

Transmisija: ELEKTRIK

Gume: pune meke 90%

 

Stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Radni sati: /

Oprema: prednje staklo sa brisačem, radni farovi prednji, bočni pomak

Baterija: revitalizovana, desulfatizovana, kapacitet 70%

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

ROK ISPORUKE: sa lagera

CENA: na upit

NAPOMENA

Obezbeđeni servis i rezerevni delovi, u garantnom i vangarantnom roku.

LINDE E20P-02

(SERIJA 335)

Godina proizvodnje: 2003.

Nosivost (kg): 2000

Visina dizanja (mm): 4850 (TPLX, free lift)

Građevinska visina krana (mm): 2150

Transmisija: ELEKTRIK

Gume: pune meke 90%

Radno stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Broj radnih sati: 6555

Baterija: revitalizovana, desulfatizovana, kapacitet 85%

Oprema: bočni pomak

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

Cena: na upit

NAPOMENA 

Obezbeđeni servis i rezervni delovi, u garantnom i vangarantnom roku.                   

 

LINDE E25S-03

(SERIJA 336)

Godina proizvodnje: 2010.

Nosivost (kg): 2500

Visina dizanja (mm): 3150 (DPLX, free lift)

Građevinska visina krana (mm): 2220

Transmisija: ELEKTRIK – AC MOTORI

Gume: pune meke 80%, non-marking

Stanje: servisiran, bez nedostataka, fabričko stanje!

Broj radnih sati: 5490!!

Oprema: fabrička kabina, grejanje, bočni pomak, pozicionar vila, saobraćajna signalizacija, radni farovi (prednji i zadnji).

Baterija: revitalizovana, desulfatizovana, kapacitet 80%. 

 

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

Cena: na upit

NAPOMENA

Obezbeđeni servis i rezervni delovi, u garantnom i vangarantnom roku.

Linde E30/600-02

(serija 336)

 

Godina proizvodnje: 2001.
Nosivost (kg/mm): 
3000/600
Visina dizanja (mm): 
3350 (STD kran)

Građevinska visina krana (mm): 2510
Transmisija:
ELEKTRIK
Gume: pune meke
 80%

Radno stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Broj radnih sati: 13640

Oprema: fabrička kabina, grejanje, saobraćajna signalizacija, radni farovi (prednji i zadnji), bočni pomak

Baterija: revitalizovana, desulfatizovana, kapacitet 50%

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

CENA: na upit

NAPOMENA

Obezbeđen servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku.

Linde E16-01

(serija 386)

Godina proizvodnje: 2014.

Nosivost (kg): 1600

Visina dizanja (mm): 3200 (STD)

Građevinska visina krana (mm): 2200

Transmisija: ELEKTRIK – AC MOTORI

Gume: pune meke 90%

Radno stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Broj radnih sati: 10099

Oprema: radni farovi prednji i zadnji, bočni pomak

Baterija: revitalizovana, kapacitet 90%

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

CENA: na upit

NAPOMENA

Obezbeđen servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku.

Linde E20-01

(serija 336)

Godina proizvodnje: 1996.

Nosivost (kg): 2000

Visina dizanja (mm): 4315 (TPLX, free lift)

Građevinska visina krana (mm): 2000

Transmisija: ELEKTRIK

Gume: pune meke, prednje 90%, zadnje 80%

Radno stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Broj radnih sati: 6430

Oprema: fabrička kabina, radni farovi prednji

Baterija: revitalizovana, kapacitet 95%

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

CENA: na upit

NAPOMENA

Obezbeđeni servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku.

Linde E20PL-01

(serija 386)

Godina proizvodnje: 2011.

Nosivost (kg): 2000

Visina dizanja (mm): 3200 (STD)

Građevinska visina krana (mm): 2200

Transmisija: ELEKTRIK – AC MOTORI

Gume: pune meke 95%

Radno stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Broj radnih sati: 15115

Oprema: saobraćajna signalizacija, radni farovi

Baterija: revitalizovana, kapacitet 85%

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

CENA: na upit

NAPOMENA

Obezbeđeni servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku.

PRODATO!

Linde E16C-02

(serija 335)

Godina proizvodnje: 2000.

Nosivost (kg): 1600

Visina dizanja (mm): 4600 (TPLX, free lift)

Građevinska visina krana (mm): 2200

Transmisija: ELEKTRIK

Gume: pune meke 90%

Radno stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Broj radnih sati: 9780

Baterija: 05/2014, revitalizovana, kapacitet 90%

Oprema: polu-kabina, radni farovi prednji i zadnji

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

CENA: na upit

NAPOMENA

Obezbeđeni servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku.

PRODATO!

Linde E16P-02 EVO

(serija 386)

Godina proizvodnje: 2015.

Nosivost (kg): 1600

Visina dizanja (mm): 3845 (DPLX, free lift)

Građevinska visina krana (mm): 2470

Transmisija: ELEKTRIK

Gume: pune meke 90%

Radno stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Broj radnih sati: 11205

Oprema: bočni pomak, pozicionar vila, radni farovi (prednji i zadnji)

Baterija: revitalizovana, desulfatizovana, kapacitet 85%

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

Cena: na upit

NAPOMENA

Obezbeđeni servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku.

PRODATO!

Linde E16P-01  

(serija 386)

Godina proizvodnje: 2011.

Nosivost (kg): 1600

Visina dizanja (mm): 3545 (DPLX, free lift)

Građevinska visina krana (mm): 2320

Transmisija: ELEKTRIK – AC MOTORI

Gume: pune meke 90%

Radno stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Broj radnih sati: 5295!!

Oprema: fabrička kabina, grejanje, bočni pomak – pozicionar vila, radni farovi (prednji i zadnji)

Baterija: revitalizovana, kapacitet 90%

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

Cena: na upit

NAPOMENA

Obezbeđeni servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku.

Linde E16C 

(nova serija 335)

Godina proizvodnje: 1997.

Nosivost (kg): 1600

Visina dizanja (mm): 4500 (TPLX, free lift)

Građevinska visina krana (mm): 2060

Transmisija: ELEKTRIK

Gume: pune meke 80%

Radno stanje: servisiran, bez nedostataka, ofarban

Broj radnih sati: 10940

Oprema: bočni pomak, radni farovi prednji

Baterija: revitalizovana, desulfatizovana, kapacitet 70%

Garantni rok: 6 meseci ili 600 radnih sati

Rok isporuke: sa lagera

Cena: na upit

NAPOMENA

Obezbeđeni servis i rezervni delovi u garantnom i vangarantnom roku.

Kralja Petra I 205, 21400 Bačka Palanka
+381(21)6040-505 | info@viljuskari-jovic.rs
viljuskari-jovic.rs